BanMed

Spirometria

Spirometria to procedura diagnostyczna, która umożliwia ocenę funkcji płuc i zdolności oddychania pacjenta. To narzędzie pozwala na pomiar objętości powietrza, które pacjent jest w stanie wydychać oraz różnych parametrów związanych z oddychaniem.

Podczas badania spirometrii, pacjent wykonuje głębokie wdechy i wydechy do specjalnego urządzenia, zwanego spirometrem. Urządzenie to rejestruje objętość powietrza wydychanego w czasie oraz prędkość, z jaką to powietrze jest wydychane. Wyniki tych odczytów pozwalają lekarzom ocenić zdolność płuc do wymiany powietrza oraz wykrywać ewentualne problemy z oddychaniem, takie jak obturacyjna choroba płucna (POChP) czy astma.

Badanie spirometrii jest szczególnie przydatne w diagnozowaniu i monitorowaniu chorób płuc oraz w ocenie skuteczności terapii. To narzędzie pozwala lekarzom zrozumieć, jak pacjent oddycha, czy istnieją ograniczenia w przepływie powietrza oraz czy wymagane są dalsze badania czy leczenie.

Spirometria jest bezbolesna i nieinwazyjna. Wyniki tego badania dostarczają istotnych informacji na temat zdrowia płuc i oddychania pacjenta, co pozwala na wczesne wykrywanie i zarządzanie chorobami układu oddechowego oraz dbanie o ogólną jakość życia.

Specjaliści

Brak aktualnie przypisanego specjalisty.
Jeśli chcesz uzyskac dodatkowe informacje skontaktuj się z punktem rejestracyjnym:
Usługi
Lekarze
Przejdź do treści