ISO 9001:2008
A A+ A++
A A A A
Ban-Med - Dobrzech�w

Dzienny Dom Opieki Medycznej

 

Dofinansowanie-EUTytuł projektu: Dzienny Dom Opieki Medycznej w Dobrzechowie

 

Wnioskodawca: Grupowa Specjalistyczna Praktyka Lekarska BAN-MED Marek Banaś Sp.k.

 

Okres realizacji: od: 01.01.2019 do: 31.12.2021

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności usług zdrowotnych dla osób starszych i niesamodzielnych poprzez utworzenie DDOM w Dobrzechowie dla 150 osób niesamodzielnych, w tym min. 75 osób powyżej 65 r.ż. z powiatu strzyżowskiego w okresie 01.2019 r. - 12.2021 r.

 

Grupa docelowa:

150 osób, zamieszkałych w powiecie strzyżowskim, woj. Podkarpackie, w tym 95 kobiet (około 63%) korzystających z opieki DDOM, w tym co najmniej 75 osób w wieku 65+ (48 kobiet, 27 mężczyzn) co stanowi min. 50% ogółu uczestników projektu, które w ocenie skalą Barthel otrzymali 40-65 pkt., mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) oraz:

- są bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, a ich stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej lub

- pacjenci, u których występuje ryzyko hospitalizowania w najbliższym czasie lub którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego.

 

Zadania:

  1. Adaptacja i wyposażenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Dobrzechowie;
  2. Funkcjonowanie DDOM w Dobrzechowie;
  3. Działania edukacyjne.

 

Główne zakładane wskaźniki:

  1. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych, istniejących po zakończeniu projektu – 15 szt.;
  2. Poprawa stanu zdrowia i samodzielności życiowej u co najmniej 80% osób niesamodzielnych będących podopiecznymi DDOM w Dobrzechowie – 120 , w tym 76 kobiet;
  3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie – 150 osób, w tym 95 kobiet;
  4. Liczba podmiotów leczniczych, które zostały objęte narzędziami deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi – 1 szt.;
  5. Liczba pacjentów, którzy zostali objęci opieką i ukończyli leczenie – 135 osób, w tym 88 kobiet.

Finansowanie przedsięwzięcia:

Wsparcie finansowe ze strony Unii Europejskiej: 1 272 632,58 zł

Wsparcie finansowe ze strony budżetu państwa (dotacja celowa): 149 721,48 zł

Wkład własny: 74 860,74 zł

 

Szczegółowy harmonogram wsparcia:

Rodzaj wsparcia

Data udzielania wsparcia

Godziny udzielania wsparcia

Adres realizacji wsparcia

Działalność Dziennego Domu Opieki Medycznej w Dobrzechowie

01.07.2019-31.12.2021

8.00-16.00

Dobrzechów 466A


Dokumenty do pobrania:


Dokumenty_do_pobrania.zip

Dokumenty rekrutacyjne zgodne ze Standardami dostępności:


Dokumenty_rekrutacyjne_zgodne_ze_Standardami_dostępnosci.zip